Dodaj do koszyka

Ilość dostępnych sztuk: 0

Cena za :

X zł/ = 00zł/

Newsletter

Regulamin

 

§1

Dane firmy: Dobrosława Polska SKLEP NATURA MOSTFOOD, ul. Krupnicza 21, 31-123 Kraków, 

NIP 677 226 86 68, REGON 122746073  adres mailowy; kontakt@mostfood.pl, telefon: +48 518 125 222

Punkt Obsługi Klienta: Sklep Natura, ul. Krakowska 26, 31-062 Kraków

 

§2

Działalność gospodarcza realizowana za pośrednictwem portalu MOSTFOOD odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

§3

1. Warunkiem realizacji przez MOSTFOOD zamówienia jest zarejestrowanie się Klienta na portalu internetowym, prawidłowe wypełnienie formularza zakupowego oraz zapłacenie kwoty będącej sumą wartości zamówionych produktów oraz kosztu dostawy.

2. Wszystkie podane na portalu internetowym ceny są cenami brutto (obejmują podatek VAT).

3. Koszt dostawy jest stałą kwotą ustaloną przez MOSTFOOD, której wartość podana jest na podstronie: http://mymostfood.pl/dostawa_i_platnosci

4. Zapłata odbywa się za pośrednictwem serwisu  firmy Dotpay.S.A.

5. MOSTFOOD potwierdzi mailem otrzymanie zamówienia i jego przyjęcie do realizacji.

6. W wyjątkowych przypadkach zamówienia składać można również telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 518 125 222.

 

§4

1. Wszystkie oferowane przez MOSTFOOD towary posiadają certyfikat ekologiczny.

2. W wyjątkowych przypadkach MOSTFOOD może wprowadzić do oferty towary bez certyfikatu, jednakże wyłącznie takie, do których będzie miał pełne zaufanie i których jakość będzie gwarantował swoją wiarygodnością. Czytelna informacja o tym (Jakość Gwarantuje MOSTFOOD) będzie każdorazowo widoczna przy produkcie na portalu internetowym.

                                                         

§5

1. Składając zamówienie Klient ma możliwość wyboru Rolnika, od którego chciałby otrzymać

dostawę.

2. W przypadku braku towaru u Rolnika wskazanego przez Klietna MOSTFOOD niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie. W takim przypadku Klient dokonuje zmiany Rolnika, od którego chciałby otrzymać dostawę lub składa rezygnację w zakresie złożonego zamówienia.

 

§6

1. Zamówienie należy złożyć do poniedziałku do godziny 22:00, wybrać przedział godzinowy dostawy i potwierdzić dane adresowe do dostawy.

2. Dostawy będą odbywać się we środy w ustalonych na portalu godzinach.

 

§7

1. W przypadku nieobecności pod wskazanym w zamówieniu adresem dostawy, w wybranym przedziale godzinowym, zamówiony towar Klient może odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (Sklep Natura, ul. Krakowska 26, 31-062 Kraków), następnego dnia po dniu dostawy w godzinach 9:00 – 11:00. 

2. Nieodebranie zamówienia w dniu następnym po dniu dostawy oznacza, że Klient zrezygnował z odbioru zakupionego towaru. Zapłacona za towar kwota nie zostaje zwrócona.

 

§8

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub rozbieżności zawartości przesyłki z zamówieniem i otrzymanym dokumentem dostawy Klient zgłasza przy odbiorze towaru. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie w obecności dostarczyciela protokołu reklamacyjnego. Reklamacje niespełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane.

Klient proszony jest o należytą staranność przy odbiorze przesyłki i każdorazowe dokładne sprawdzenie paczek podczas ich odbioru.

2. Reklamacje dotyczące jakości dostarczonych warzyw i owoców Klient zgłasza przy odbiorze towaru. Również w tym przypadku należy spisać w obecności dostarczyciela protokół reklamacyjny ponieważ reklamacje późniejsze nie będą uwzględniane.

3. Dostarczone niezgodnie z zamówieniem towary lub zareklamowane jakościowo warzywa i owoce zostaną zabrane przez dostarczyciela.

4. Reklamacje dotyczące jakości innych produktów (niebędących warzywami i owocami) przyjmowane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni od dnia dostawy. W przedmiotowej korespondencji Klient podaje przyczynę reklamacji.

Bez wcześniejszego porozumienia z dostawcą za pomocą poczty elektronicznej, Klient nie będzie odsyłał reklamowanych produktów.

5.  Towary podlegające reklamacji zostają wymienione na nowe.

 

§9

1. W przypadkach zbieżności ustalonych w Regulaminie terminów dostaw z dniami świątecznymi, na portalu MOSTFOOD będą zamieszczane na bieżąco informacje o zmianach.

2. W takich przypadkach obowiązywać będą terminy zmienione.

 

§10

1. W przypadkach specjalnych ofert sezonowych i akcji promocyjnych MOSTFOOD może proponować Klientom inne terminy zamówień i dostaw.

2. W takich przypadkach (poza terminami) pozostałe zasady Regulaminu obowiązują bez zmian.

 

§11

1. Do każdorazowej dostawy załączony będzie potwierdzenie zamówienia, dokument sprzedaży oraz etykieta zbiorcza konfekcjonowanych przez MOSTFOOD towarów.

2. Potrzebę otrzymywania faktur VAT należy zgłosić w momencie rejestracji lub każdorazowo określać w ustawieniach swojego konta.

 

§12

Zbierane na potrzeby realizacji dostaw dane osobowe będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady ich wykorzystywania zapisane są w dokumencie POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI będącym załącznikiem do REGULAMINU.

 

§13

W zakresie całego obrotu gospodarczego realizowanego za pośrednictwem portalu internetowego MOSTFOOD mają zastosowanie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§14

MOSTFOOD zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzanych zmianach i terminie ich obowiązywania będą na bieżąco publikowane na stronie zakupowej portalu MOSTFOOD, a informacje o fakcie zmiany Regulaminu przesyłane Klientom.