Dodaj do koszyka

Ilość dostępnych sztuk: 0

Cena za :

X zł/ = 00zł/

Newsletter

Polityka ochrony prywatności

 

1. MOSTFOOD zbiera i przechowuje wyłącznie dane otrzymane bezpośrednio od swoich Klientów i za ich zgodą.

 

2. MOSTFOOD będzie wykorzystywał zebrane dane wyłącznie w zakresie celów operacyjnych i dla realizacji otrzymanych zamówień.

 

3. Za dodatkową zgodą Klientów MOSTFOOD będzie wykorzystywał zebrane dane do przekazywania im informacji związanych z prowadzoną działalnością i akcjami promocyjnymi.

 

4. Zebrane dane będą przechowywane i chronione w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. Zebrane dane nie będą udostępniane osobom trzecim inaczej, niż za zgodą Klientów.

 

6. Zebrane dane mogą być przekazywane bez tej zgody wyłącznie podmiotom współpracującym i realizującym wyspecjalizowane usługi, tj: operatorom domen komputerowych i serwisów obsługujących płatności oraz innych, których udział w obrocie gospodarczym za pomocą sieci komputerowej okaże się niezbędny.

 

7. Na portalu MOSTFOOD mogą pojawiać się pliki cookies. Ich obecność zgodna będzie z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi powszechnie w tym zakresie.

 

8. Wyłączenie cookies przez Klienta nie będzie miało wpływu na funkcjonalność portalu.

 

9. Na potwierdzone pisemnie lub mailowo żądanie Klienta jego dane zostaną usunięte z operacyjnej bazy portalu. Dane pozostaną jedynie w systemie księgowym przez, zgodny z obowiązującymi przepisami, okres dokumentujący przeszły obrót finansowy.